Úvod> Novinky> Novinky> 20. výročie založenia spoločnosti

20. výročie založenia spoločnosti

1.3.2013
Spoločnosť ŠVEC a SPOL s.r.o. oslávila 20. výročie svojho založenia 1. marca 2013. Takto pred 20. rokmi začala svoju existenciu v prenajatých priestoroch štátneho podniku s prenajatými technológiami a hŕstkou zamestnancov. 

Dnes spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch, so špičkovými technológiami, pričom dáva prácu viac ako 300 zamestnancom. 
Oslavy výročia začali 9. Konferenciou stredného a vrcholového manažmentu, kde GM Ing. Švec pri príležitosti 20. výročia založenia firmy uviedol:" Udržali sme sa na slovenskom trhu strojárskej výroby len vlastnými silami, vlastným umom a vlastnými výsledkami, bez zahraničného kapitálu. V súčasnosti bez úveru a aj lízingové záväzky máme minimálne. Chcel by som, aby ste boli hrdí na výsledky svojej práce, aby ste boli hrdí na firmu, v ktorej pracujete a ktorú prezentujete."
Ing. Švec sa osobitne poďakoval dlhodobým obchodným partnerom v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde si z rúk riaditeľa Nitrianskej obchodnej a priemyselnej komory, Ing. Milana Masiarika, prevzal Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania. 
Vyvrcholenie osláv bolo 1.3.2013 za účasti všetkých zamestnancov spoločnosti ŠVEC a SPOL. Ing. Švec vo svojom príhovore zdôraznil: "Keď som zakladal túto spoločnosť, bolo mi doporučené, že jej názov by mal byť meno zakladateľa. Tak naša firma v prvej časti názvu nesie meno zakladateľa a v druhej časti boli moji spoločníci a neskôr aj všetci zamestnanci, ktorí sa aktívne podieľajú na jej budovaní. To je ten SPOL." Pri tejto príležitosti boli odmenení tí, ktorí sa nebáli vstúpiť do novozaloženej súkromnej firmy pred 20. rokmi a naďalej tvoria jej silnu základňu. 

Spoločnosti ŠVEC a SPOL s.r.o. prajeme naďalej veľa úspechov, veľa obojstranne výhodných obchodov, aby spoločne so svojimi zamestnancami dokázala preraziť všetky prekážky a udržať sa na slovenskom i zahraničnom trhu aj bez účasti zahraničného kapitálu ďalšie desiatky rokov.