Úvod> Novinky> Novinky> Divízia výroby oceľových konštrukcií

Nová Divízia výroby oceľových konštrukcií v Nitre


15.1.2013
Spoločnosť ŠVEC a SPOL s.r.o. zriadila v Nitre s účinnosťou od 1.1.2013 novú Divíziu výroby oceľových konštrukcií. Zaoberá sa výrobou väčších zváraných a montovaných oceľových konštrukcií z profilov a hrubých plechov. Divízia je samostatne riadená, so svojim výrobným programom a svojimi zákazníkmi.
Dôvod otvorenia divízie v Nitre bol predovšetkým ten, že spoločnosť vo Vrábľoch nemala k dispozícií dostatok vhodných priestorov ako i technické vybavenie pre manipuláciu s veľkými dielmi a zostavami. Výroba veľkých konštrukcií dovtedy prebiehala v provizórnych priestoroch vo Vrábľoch a v Michali nad Žitavou. Presun výroby do prenajatých priestorov a prevádzky NS ACM v Nitre sa realizoval za chodu riadnej výroby a plnenia termínov objednávok. 
Pri otvorení a spustení výroby Ing. Švec poprial novej divízií veľa úspechov pri jej rozvoji a etablovaní sa, pričom zdôraznil, aby sa zachovala tradícia pri postupnom budovaní a zlepšovaní podmienok pre zamestnancov a takto spoločne prinášala pozitívne výsledky svojej práce.