Úvod> Novinky> Novinky> Oznam o schválenom projekte
Spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o. bola schválená Žiadosť o finančný príspevok k projektu „Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o."

Cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.