Úvod> Novinky> Novinky> Posilnenie našich meracích kapacít
V záujme zvýšenia kapacít a väčšej operatívnosti v CNC meraní dielov, výliskov či obrobkov sme obstarali 3D merací ramenový skener Romer Absolute 7250 SEI - 4 s rozsahom 2 500 mm a presnosťou 0,04 mm. Využívame ho v nástrojárni, v lisovni i pri kontrole opracovaných zvarencov.