Úvod> Novinky> Novinky> REHA pre nevidiacich v Poľsku

REHA PRE NEVIDIACICH vo Varšave

Dňa 2. a 3. decembra 2013 sa bude konať vo Varšave v poradí už 11. medzinárodná konferencia REHA PRE NEVIDIACICH, ktorá je realizovaná pod záštitou manželky prezidenta Anny Komorowskej, nadácie Szansa dla Niewidomych ako aj za spolupráce partnerov a spoluorganizátorov.

Firma ŠVEC a SPOL, s.r.o., ako výrobca mechanických písacích strojov pre nevidiacich a slabozrakých, predstaví svoje 2 typy mechanických písacích strojov Tatrapoint. Tatrapoint Adaptive s nastaviteľnou klávesnicou a Tatrapoint Standard. 


Tatrapoint Standard
Tatrapoint Adaptive
Tatrapoint Standard