Úvod> Novinky> Novinky> Úspešné otvorenie centra Inovato
V dňoch 19.- 20.11.2018 sa v našom podnikateľsko-inovačnom centre Inovato konal prvý a zároveň pilotný seminár zameraný na problematiku budúcnosti strojárskej výroby.

Seminár bol oficiálne zahájený prezentáciou majiteľa firmy ŠVEC a SPOL - Ing. Ľubomírom Švecom, ktorý sa venoval téme "Podnikateľské myslenie a spolupráca ako cesta nášho rastu".

V priestoroch firmy sme privítali viacero zaujímavých rečníkov, ktorý sa nám odprezentovali s nasledovnými prednáškami:
prof. Jiří Marek - Vývoj výrobných systémov a strojov
prof. Ján Košturiak - Exponenciálne technológie a budúcnosť výroby
Ing. Andrej Bielik - Robotika a automatizácia

Deň bol ukončený Ing. Branislavom Rabalom z firmy Bizzcom a jeho virtuálnou realitou, ktorá bola spojená aj s ukážkami.

Druhý deň semináru otvoril Marcel Rypák workshopom na štýl WorldCafe so zameraním na možnosti spolupráce a spoločné projekty.
Nasledovala prezentácia  Ing. Miloša Olejára a samotnej firmy ŠVEC a SPOL , exkurzia po výrobe a tiež predstavenie robotickej nitovacej bunky z firmy STIMBA. Program uzavrel Ing. Ladislav Patay prezentáciou o rôznych aplikáciách ultrazvuku. 

Týmto ďakujeme všetkým zúčasteným.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré bude prebiehať minimálne v takom dobrom duchu a atmosfére ako prebiehalo toto.

Viac informácií a ďalšie akcie nájdete na www.inovato.sk