Úvod> Novinky> Novinky> TruLaser 5030 fiber

TruLaser 5030 fiber


V rámci investičných zámerov bol v polovici roka 2015 inštalovať laserový stroj TruLaser 5030 fiber pre produktívne opracovanie tenkého plechu s 5 kW zdrojom. Vďaka svojmu dynamickému pohonu využíva vysoké rýchlosti vláknom vedeného a energeticky efektívneho laseru TruDisk 5001. 
K nemu pribudol regálový systém TruStore, ktorým sa zabezpečí plynulý materiálový tok vo výrobe.