Úvod> Novinky> Novinky> Zahájenie výstavby novej výrobnej haly
Dnes sme zahájili stavbu novej výrobnej haly, ktorá by mala byť dokončená  31. mája 2019. Nová výrobná a skladová plocha bude 4 500 m2. Vo výrobe budú inovované procesy skladovania, delenia a ohýbania plechov. Koncom budúceho roka plánujeme vybudovať aj práškovú lakovňu. Zároveň zvýšime kapacity pre výrobu z nereze a montážne kapacity.  

Inováciu predstavuje zaobstaranie technológií, ktoré bude možné integrovať do jedného celku – výrobnej linky, ktorá prinesie výraznú inováciu celého výrobného cyklu tým, že v celom procese bude súčasná nákladovo a fyzicky náročná manipulácia plne nahradená automatizáciou a robotizáciou. Rovnako bude možné pomocou digitalizácie lepšie kontrolovať a riadiť proces, pretože automatizačné prepojenie jednotlivých krokov umožňuje celý sled operácií ovládať digitálne z jedného miesta.

Automatizovaný centrálny skladový systém plechových tabúľ tvorí zostava  vežových regálov obsluhovaných automatizovaným zariadením na zaskladňovanie a manipuláciu s plechovými tabuľami. Sklad je napĺňaný z centrálneho zaskladňovacieho miesta. Následne automatizované premiestňovacie zariadenie zaskladňuje tabule plechu na jednotlivé skladové pozície, kde je materiál zaskladnený a evidovaný v informačnom systéme riadenia centrálneho skladu a výroby. Prostredníctvom vytvoreného plánu výroby na celý výrobný cyklus je materiál automatický presunutý k CNC deliacemu stroju, kde je pripravený na prvú výrobnú operáciu.

Automatizovaný nakladaco-vykladací systém tvorí prepojenie medzi centrálnym skladovým systémom a deliacim strojom, kde sú plechové tabule jednotlivo pripravované a vkladané do funkčných častí rezacieho stroja. CNC deliace stroje (CNC laserový rezací stroj, CNC vysekávací stroj) vložia plechové tabule do deliaceho procesu a po nadelení tabule na jednotlivé výrobky ich vyložia. V tomto momente nadelené výrobky znova prevezme automatizovaný centrálny sklad prostredníctvom automatizovaného nakladaco-vykladacieho systému a zaskladní ich. Celý proces je automatický, bez zásahu obsluhy.

Automatizovaný CNC ohýbací stroj v následnej operácii automaticky vyžiada z centrálneho skladového systému príslušné nadelené výrobky a automatizované premiestňovacie zariadenie ich presunie na operáciu ohýbania. Pripravené nadelené výrobky sú potom robotizovaným ramenom automaticky vkladané a ďalej manipulované v priebehu celého procesu ohýbania. Po ohnutí sú automaticky uložené na europalety.

Funkčné celky budú  na seba procesne nadväzovať a budú tvoriť jeden logický celok, v ktorom budú  jednotlivé zariadenia medzi sebou komunikovať a bude ich možné centrálne riadiť za pomoci jedného riadiaceho softvéru.https://www.youtube.com/watch?v=lXr_p404_Z4