Úvod> Sortiment> Výroba lisovacích nástrojov

Výroba lisovacích nástrojov

Divízia výroby lisovacích nástrojov, nástrojáreň, sa zaoberá vývojom, konštrukciou a výrobou nástrojov na lisovanie plechových súčiastok plošným tvárnením za studena.

Vývoj technológie lisovania pre výrobky z plechu je podporovaný simulačným programom PamStamp 2G.

Nástroje sa konštruujú v CATIA V5 R24, ProENGINEER, PowerSHAPE, Mechanical Desktop (3D) a AutoCAD (2D). Nástroje sa odovzdávajú zákazníkom kompletne odladené, stušírované a odskúšané. Súčasťou dodávok nástroja sú predsériové dodávky výliskov. 

Technológie

  • CNC frézovanie (3-osé, 5-osé frézy, portálová fréza)
  • elektroerozívne rezanie a hĺbenie
  • konvenčné obrábanie – frézovanie, sústruženie, vŕtanie, brúsenie
  • dolaďovanie a skúšanie nástrojov
  • 3D meranie

Produkty

  • transferové nástroje
  • postupové združené nástroje
  • tandemové nástroje
  • ťahové nástroje
  • strižné nástroje

Video-prezentácia spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Laserové rezacie zariadenie Fiber 5030

Polo-automatické ohýbacie centrum Panel Bender

CNC 5-osé obrábanie veľkých dielov

Kontakt

Divízia výroby lisovacích nástrojov

    
ŠVEC a SPOL s.r.o.
Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovakia

tel.: +421 377 832 625
e-mail: divizianastrojov@svecaspol.sk
www.svecaspol.sk