Úvod> Výrobný program> Výroba lisovacích nástrojov

Výroba lisovacích nástrojov

Divízia výroby lisovacích nástrojov, nástrojáreň, sa zaoberá vývojom, konštrukciou a výrobou nástrojov na lisovanie plechových súčiastok plošným tvárnením za studena.

Vývoj technológie lisovania pre výrobky z plechu je podporovaný simulačným programom PamStamp 2G.

Nástroje sa konštruujú v CATIA V5 R24, ProENGINEER, PowerSHAPE, Mechanical Desktop (3D) a AutoCAD (2D). Nástroje sa odovzdávajú zákazníkom kompletne odladené, stušírované a odskúšané. Súčasťou dodávok nástroja sú predsériové dodávky výliskov. 

Technológie

 • CNC frézovanie (3-osé, 5-osé frézy, portálová fréza)
 • elektroerozívne rezanie a hĺbenie
 • konvenčné obrábanie – frézovanie, sústruženie, vŕtanie, brúsenie
 • dolaďovanie a skúšanie nástrojov
 • 3D meranie
 • zoznam strojov

Produkty

 • transferové nástroje
 • postupové združené nástroje
 • tandemové nástroje
 • ťahové nástroje
 • strižné nástroje

Video-prezentácia spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Laserové rezacie zariadenie Fiber 5030

Polo-automatické ohýbacie centrum Panel Bender

CNC 5-osé obrábanie veľkých dielov

Kontakt

Divízia výroby lisovacích nástrojov

    
ŠVEC a SPOL s.r.o.
Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovakia

tel.: +421 377 832 625
e-mail: divizianastrojov@svecaspol.sk
www.svecaspol.sk