Úvod> Technológie

 Technológie

Divízia výroby nástrojov

         
Vertikálne obrábacie centrum 750 x 500 x 500 3 osi, max. 450 kg
Vertikálne obrábacie centrum 1 250 x 600 x 720 3 osi, max. 1 200 kg
Vertikálne obrábacie centrum 1 650 x 810 x 810 3 osi, max. 1 700 kg
Vertikálne obrábacie centrum 1 040 x 1540 x 600 3 osi, max. 500 kg
Vertikálne obrábacie centrum 1 016 x 610 x 660 3 osi, max. 500 kg
Vertikálne obrábacie centrum 1 050 x 600 x 600 3 osi, max. 500 kg
Vertikálne obrábacie centrum 1 200 x 730 x 650 3 osi, max. 500 kg
     
5-osá CNC fréza 650 x 600 x 500 5 osí, max. 600 kg
5-osá CNC fréza 2 000 x1 200 x 800 5 osí, max. 1 000 kg
CNC portálová fréza 5 000 x 2 400 x 1 100 5 osí, max. 55 t
CNC portálová fréza 6 500 x 3 500 x 1 500  5 osí, max. 60 t
     
Elektroerozívna hlbička 350 x 250 x 300 4 osi, max. 500 kg
Elektroeroz. drôtová rezačka 400 x 300 x 320
x 30 x 30
5 osí, max. 800 kg
Elektroeroz. drôtová rezačka 600 x 400 x 260
x 75x 75
5 osí, max. 1 000 kg
Elektroeroz. drôtová rezačka 620 x 420 x 300
x 75 x 75
5 osí, max. 1 000 kg
     
Súradnicový merací stroj 700 x 1 000 x 500 3 osi, max. 800 kg
Súradnicový merací stroj 2 000 x 3 300 x 100 3 osi, max. 6 t
3D ramenový optický skener  presnosť 0,04 mm 6 osí
     
Tušírovací lis hydraulický lis 200 t
Skúšobný lis mechanický lis 500 t
Skúšobný lis hydraulický lis 1 200 t

Kontakt

ŠVEC a SPOL s.r.o.

Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovakia

tel.: +421 377 833 445
email.: svec@svecaspol.sk
www.svecaspol.sk

Video-prezentácia spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Laserové rezacie zariadenie Fiber 5030

Polo-automatické ohýbacie centrum Panel Bender

CNC 5-osé obrábanie veľkých dielov