Úvod> Vývoj a simulácia

Analýza lisovateľnosti pomocou simulačného softvéru

O tom, že automobilový priemysel rešpektuje iba silných hráčov, teda dodávateľov, mala firma ŠVEC a SPOL, s.r.o. možnosť presvedčiť sa niekoľko krát. Striktné požiadavky na kvalitu a termín zo strany OEM rozhodli o aplikovaní simulácií do nášho vývoja. Boli sme definitívne rozhodnutí nepokračovať spôsobom "pokus - omyl", od výroby prototypových nástrojov, cez fyzické skúšky, doladenie prototypových nástrojov, ďalšie skúšky, nové prototypové nástroje...V niektorých prípadoch s neúspešným výsledkom a rizikom nesplnenia termínu.

Skúsenosti nám potvrdili, že predikcia zo simulácií sa zhoduje s výsledkami vo výrobe. Takto sa presunulo ťažisko vývoja z dielne na konštrukčné oddelenie, ktorého úlohou je predchádzať problémom s trhaním materiálu, jeho preložením alebo neprimeraným zvlnením pri lisovaní. 

Tieto nadobudnuté skúsenosti oprávnene zaraďujú ŠVEC a SPOL, s.r.o. (Divíziu výroby lisovacích nástrojov) medzi kvalitných dodávateľov. Sme schopní navrhovať lisovacie nástroje aj pre najzložitejšie tvarové diely, ako aj navrhovať úpravy dielov za účelom zlepšenia lisovateľnosti. 

Pre našich obchodných partnerov poskytujeme  technické riešenia na jednotlivých úrovniach:
1. kompletné riešenie - vypracovanie kompletného postupu lisovania pre zadaný diel, odsimulovanie všetkých krokov v procese lisovania, definovanie kritických miest, návrhy a odporúčania pre daný proces
2. čiastkové riešenie
- návrh tvaru geometrie nástroja v kritickom kroku procesu lisovania, simulácia, návrhy a odporúčania pre daný proces
- simulácia dodanej geometrie nástroja, výstupný protokol s návrhmi a odporúčaniami

Príklady zložitých dielov:

Kontakt

Divízia výroby lisovacích nástrojov

    
ŠVEC a SPOL s.r.o.
Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovakia

tel.: +421 377 832 625
e-mail: divizianastrojov@svecaspol.sk
www.svecaspol.sk

Video-prezentácia spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Laserové rezacie zariadenie Fiber 5030

Polo-automatické ohýbacie centrum Panel Bender

CNC 5-osé obrábanie veľkých dielov